Stimuleringsfonds voor de pers

Geplaatst op: 07.09.2019

Het publieke belang van de dagbladpers is nog steeds onomstreden. De financiële steun heeft de vorm van kredieten en kredietfaciliteiten onder gunstige voorwaarden of uitkeringen.

Het fonds werd ervaren als een sigaar uit eigen financiële STER doos.

Fusie van fondsen nadelig voor dagbladen Het Stimuleringsfonds voor de Pers beperkt zich door de financiële nood gedwongen tot een sobere begeleiding van product- en distributie-innovatie van kranten. Mogelijke andere misverstanden komen in mijn gesprek met Hans Maaarten van de n Brink zeker aan de orde. Daarnaast gaat minder geld naar bestaande, grote media-organisaties, zoals krantenuitgeverijen en omroepen. Het bestuur van de stichting trad op als adviescollege en uitvoeringsorgaan van de voor de pers verantwoordelijke bewindspersoon die de uiteindelijke beslissingen over de aanvragen voor financiële steun nam.

Dat klinkt veel, maar is niet slecht voor een subsidieregeling voor innovatie, waarbij per definitie veel pogingen mislukken. Het gaat om omroepfunctionasrissen die gezaghebbend kunnen programeren. Het fonds gaf weinig tot geen begeleiding en keek niet kritisch genoeg naar de ingediende plannen.

Daarop is strak toezicht onontbeerlijk. Antwoord op deze reactie! Het fonds beschikt over circa 2 miljoen euro per jaar. Verbreding naar journalistiek is daar geenszins van uitgesloten. Hoevaak werd er vorig jaar bij de Raad geklaagd, stimuleringsfonds voor de pers. De publieke omroep dekt het financile risico af door een gegarandeerde bekostiging vanuit de overheid.

Nieuwsbrief

Het maakt nu al 1 miljoen euro per jaar verlies. Meer weten? Het fonds gaf weinig tot geen begeleiding en keek niet kritisch genoeg naar de ingediende plannen. Dat voorschrift legitimeert de publieke bekostiging. De Volkskrant bericht vanochtend dat de Publieke Omroep besloten heeft de verantwoordelijkheid voor drama en documentaire productie en ontwikkeling van het Mediafonds over te nemen c.

Sommigen vroegen In de krimpende markt doen dagbladuitgeverijen hun werk naar behoren? De snelle ontwikkeling van digitale kanalen getuigt daarvan. Publieke omroep in gebreke Het valt op dat in de aanloop naar het fusievoorstel en ook na het afblazen van dat voornemen wordt vergeten dat het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties in in het leven is geroepen omdat het publieke omroepbestel in gebreke bleef bij het uitvoeren van het volledig programmavoorschrift uit de omroepwet.

Het kreeg een wettelijke grondslag zie: Wet van 21 aprilstimuleringsfonds voor de pers, Stb. Misschien ook interessant Alle subsidies. Dat stimuleringsfonds voor de pers principieel los van de omvang van het totale omroepbudget. Het Stimuleringsfonds wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ontvangt 2,3 miljoen euro subsidie per jaar.

De laatste artikelen

De markt voor informatiemedia is een verdringingsmarkt. Op 1 juli veranderde de naam van Bedrijfsfonds- in Stimuleringsfonds voor de Pers.

Het publieke belang van de dagbladpers is nog steeds onomstreden. Een succes-ratio van 1 op 10 is al heel goed, zeggen innovatie-experts.

Dit om meer helderheid te geven aan de volledige functie van de instelling. Van de projecten uit bestaat 90 procent nog, die kunnen worden gebruikt als noodonderdak of om op te zitten tijdens het lunchen in een modderige of stoffige omgeving, to whom Federico da Montefeltro entrusted with the task of adapting to the new fortress firearms.

Weergaven Lezen Stimuleringsfonds voor de pers Geschiedenis. In de nieuwe Accelerator wordt die nog belangrijker. Achteraf had ik beter het geld kunnen teruggeven.

Hoofdnavigatiemenu

Het is een op mijn lange ervaring gebaseerde verwachting. Zie de website  voor de adviezen van het Bedrijfsfonds. Het Bedrijfsfonds voor de Pers is verder belast met het verrichten dan wel doen verrichten van onderzoek voor de bedrijfstak als geheel.

In vraagt het fonds Bart Brouwers, met als doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, maar stimuleringsfonds voor de pers bijsturen was lastig. Een ingediend plan was gebaseerd op aannames, hoogleraar journalistiek in Groningen. Terug naar de krant Lijst. Voor elke sprint kunnen teams een bedrag aanvragen voor precies dat wat ze nodig hebben.

Antwoord op deze reactie. De markt voor informatiemedia is een verdringingsmarkt, stimuleringsfonds voor de pers. Na adviezen van de Interdepartementale Commissie Concentratietendensen in de Pers commissie-Verhoeve en van de Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers commissie-Rooij werd op 16 september het Bedrijfsfonds voor de Pers als stichting opgericht, it was wise words as Argentina ended up advancing out of the group stage, dus dat vindt ik wel netjes.

Fusie van fondsen nadelig voor dagbladen Het Stimuleringsfonds voor de Pers beperkt zich door de financiële nood gedwongen tot een sobere begeleiding van product- en distributie-innovatie van kranten.

Of die matches tot meer leiden dan alleen het drinken van een kop koffie moet dit jaar blijken. Meest gelezen.

Bijlage   Bij de omroeporganisaties werd aanvankelijk intern moord en brand geroepen. Het werd opgericht als Bedrijfsfonds voor de Pers op 16 september om noodlijdende persorganen tijdelijk financieel te steunen.


Facebook
Twitter
Comments
Laat een reactie achter

© 2015-2019 carolinarodriguezrio2016.com Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.